Haber Ara

28 Haziran 2011 Salı

ALTINBEŞİK MAĞARASI GELİŞME PLANI TOPLANTISI YAPILDI
İbradı'da turizm açısından en önemli varlık olan ve aynı zaman da Milli Park ilan edilen Altınbeşik Mağarasıyla ilgili “Altınbeşik Mağarası Milli Parkı 1/25000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı İlgi Grupları Tanıtım Toplantısı” İbradı’da gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Çevre ve Orman Müdiresi Sayın Mine KARA, İbradı Kaymakamı Sayın Bülent AY, Akseki Kaymakamı Sayın Mekan Çeviren, İbradı Belediye Başkanı Sayın Muharrem KAYA, Ormana Belediye Başkanı Sayın Mehmet
Ayhan KESKİN, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İlçe Kaymakamı Sayın Bülent AY, 1994 yılında ilan edilen Altınbeşik Mağarası Milli parkı hakkında, karstik topografyası, çam ormanları, çiçekleri, endemik bitkileri ve yanı başında akan Manavgat Irmağı ile Dünyanın 3. büyük, Türkiye’nin ise en büyük yer altı olma özelliğine sahip olmasının önemine değindi. Toplantıya katılan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri; gelişme planı hakkında son durum hakkında bilgi verdiler. Planlamaya yön veren çalışmalar, tehdit analizi kullanılarak yapılan değerlendirmeler konusunda görsel olarak vatandaşa ve ilgi gruplarına bilgi verildi. Taslak Plan; •bölgeleme, •plan kararları, •plan hükümleri, •alt planlar/programlar ve faaliyet planları olmak üzere 4 ana başlık altında incelendi.Bölgeleme çalışması ile; Ortak özelliklere ve sorunlara sahip alanların tanımlanmasının, plan kararlarının, tanımlanan bölgeler için ayrı ayrı geliştirilmesinin, planın uygulanabilirliğinin arttırılmasının, etkin bir idari organizasyon için zemin hazırlanmasının hedeflendiği ve buna ilişkin hangi bölgeleme ölçütlerinin esas alındığına değinildi.Plan kararlarında mutlak koruma alanı ve sınırlı kullanım alanı hakkında bilgiler verilirken, Tur Güzergahı, Manzara Seyir Noktaları, Kontrollü Kullanım Alanı, Mağara Gezi Alanı, Günübirlik Kullanım Alanı, Giriş Kontrol Noktaları, Çadırlı Kamp Alanı, Sportif Olta Balıkçılığı Alanı, Taşıt Yolları, İdare ve Ziyaretçi Merkezi, Tanıtım Merkezi gibi noktalar harita üzerinde katılımcıların bilgisine sunuldu. Alt planlar/programlar ve faaliyet planları tanıtılırken bu planlara ait stratejiler ve yine bu plan ve programlara ait öncelikli faaliyetler her bir başlık altında ayrı ayrı incelendi.Plan hükümleri çerçevesinde kapsam, amaç, genel hükümler, özel hükümler hakkında bilgi verildi. Bazı vatadaşlar ise görüş ve düşencelerini belirterek öneride bulundu.

Hiç yorum yok: